Dostawa 24h KS-EWD: 102214 item icon 22 512 00 10 sprzedaz@inpharm.pl
about img

Import
równoległy

about img

Czym jest import równoległy?

Jest to forma obrotu towarami między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która polega na zakupie leków na najtańszym rynku, przepakowaniu ich do nowych opakowań i dodaniu przetłumaczonych ulotek. Leki te są następnie dystrybuowane do hurtowni farmaceutycznych i aptek w cenie niższej niż lokalna.

import mapa

Poznaj zalety produktów
leczniczych pochodzących
z importu równoległego

import advantages

Standardy bezpieczeństwa
importu równoległego

Wszystkie etapy procesu importu równoległego i dystrybucji leków przebiegają pod nadzorem właściwych organów: Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

import advantages

Jakość

Produkt leczniczy z importu równoległego zawiera m.in tę samą substancję czynną, moc i drogę podania jak produkt leczniczy posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce. Nie należy go mylić z odpowiednikami, czyli lekami generycznymi.

import advantages

Oszczędność

Produkty z importu równoległego są nawet kilkadziesiąt procent tańsze od leków dystrybuowanych w tradycyjny sposób.

Jak przebiega import równoległy?

import advantages

Wydanie pozwolenia

Każdy lek pochodzący z importu równoległego posiada pozwolenie wydawane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

import advantages

Przepakowanie

Produkty lecznicze są pakowane do nowych opakowań w języku polskim. Następnie leki są poddawane serializacji zgodnie z wymogami Dyrektywy Antyfałszywkowej (EU FMD) od dnia 9.02.2019r.

import advantages

Dystrybucja

Leki są magazynowane oraz dystrybuowane w warunkach kontrolowanych do hurtowni farmaceutycznych oraz aptek.

import advantages

Wydanie pozwolenia

Każdy lek pochodzący z importu równoległego posiada pozwolenie wydawane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

import advantages

Przepakowanie

Produkty lecznicze są pakowane do nowych opakowań w języku polskim. Następnie leki są poddawane serializacji zgodnie z wymogami Dyrektywy Antyfałszywkowej (EU FMD) od dnia 9.02.2019r.

import advantages

Dystrybucja

Leki są magazynowane oraz dystrybuowane w warunkach kontrolowanych do hurtowni farmaceutycznych oraz aptek.

Co wyróżnia lek
z importu
równoległego?

import advantages import advantages Numer pozwolenia
w kraju eksportu
Numer pozwolenia
na import równoległy
Podmiot
dokonujący importu
Podmiot
dokonujący
przepakowania
Numer pozwolenia
w kraju eksportu
Numer pozwolenia
na import równoległy
Podmiot
dokonujący importu
Podmiot
dokonujący
przepakowania

Co wyróżnia lek
z importu
równoległego?

Opakowanie leku pochodzącego z importu równoległego może nieznacznie różnić się od opakowania lokalnego
produktu referencyjnego. Jednak to taki sam produkt
oferowany w niższej cenie. Zawiera m.in. te samą
substancję czynną, moc i drogę podania. Nie należy
go mylić z lekiem generycznym czyli odpowiednikiem.