Inpharm

O firmie

InPharm Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się importem równoległym oraz dystrybucją na terenie Polski oraz eksportem leków, wyrobów medycznych i kosmetyków.  Firma bazuje na flagowej zasadzie wolnego handlu w Unii Europejskiej – swobodzie przepływu towarów i usług.

Specjalizujemy się imporcie równoległym. Oznacza to, że sprowadzamy do Polski leki firm innowacyjnych oraz generycznych, kupione w tych krajach Unii Europejskiej, w których są one sprzedawane taniej.

Dostarczamy oryginalne leki i umożliwiamy ich sprzedaż po niższej cenie.
Zobacz naszą ofertę handlową.

Import równoległy jest w krajach Unii Europejskiej zjawiskiem powszechnie znanym od 30 lat, wspieranym przez rządy wielu krajów (np. Niemcy, Szwecja). Jest całkowicie legalny i bezpieczny: wszystkie elementy dystrybucji leków przebiegają pod kontrolą właściwych organów: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

Nasza specjalizacja to:

InPharm Sp. z o.o. jest członkiem:

Izba Gospodarcza „ FARMACJA POLSKA” powstała w roku 1992. Jest pierwszą i najdłużej działającą organizacją w branży farmaceutycznej zrzeszającą na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze prowadzące w Polsce działalność w zakresie wytwarzania, importu oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

 

Produkty